Poplatky

Stanovené poplatky obce Olšovec jsou obsahem platných obecně závazných vyhlášek zveřejněných v části: Úřad - Vyhlášky, zákony, krizový plán obce.

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba: 400,- Kč

Splatnost: nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku

 

Místní poplatek ze psů

Sazba:

  • za jednoho psa 100,- Kč (80,- Kč jehož držitelem je osoba starší 65 let)   
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč (100,- Kč jehož držitelem je osoba starší 65 let) 

Splatnost: nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - viz. obecně závazná vyhláška.